Kde nás nájdete

Kontakty:
E-mail: info@babymoda.sk
Telefón: 0903975346

Fakturačná adresa:
PK Notion, s.r.o.
Stebník 165
08633 Stebník
IČO: 52280560
DIČ: 2121010188
IČDPH: 2121010188
Platca DPH

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel: sro, vložka číslo: Vložka číslo: 38182/P.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96

Kontaktný formulár